viken skog

 

Prosjektledelse

Vårt mål er å styre byggesaker innenfor avtalt tid, kvalitet og pris.

Prosjekteringsledelse

Vi har vært prosjekteringsledere for en rekke størreoffentlige og private prosjekter.

Byggeledelse

Vi sørger for at byggesaken blir gjennomført i henhold til kontraktens bestemmelser.

Byggeteknikk

Vi utfører konstruksjonsteknisk projektering, inklusiv utarbeidelse av statiske beregninger, prosjektspesifikasjoner og tegninger.

Nybygg

Vi prosjekterer alle typer bygg fra enkle boliger til store offentlige bygninger.

Ombygging og rehabilitering

Gjennom mange års virksomhet har vi opparbeidet erfaring og kunnskap om tidligere byggemetoder og materialbruk. På grunnlag av dette, samt vårt omfattende tegningsarkiv, har vi gode forutsetninger for å delta i tidsriktige ombygningsprosjekter.

Annen rådgivning

Frydenlund og Høyer kan tilby bistand med utarbeidelse av byggesøknader og tilstandsrapporter.